iMac Pro 27-Inch (5K, Late 2017)

iMac Pro 27-Inch (5K, Late 2017)

201720182019
20202021

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iMacPro1,1
EMC
3144
Αριθμοί Παραγγελία
MQ2Y2xx/A, MHLV3xx/A
Προδιαγραφές

iMac Pro