iMac Core 2 duo Aluminium

iMac Core 2 duo Aluminium

20072008

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iMac7,1
Αριθμός μοντέλου
A1224, A1225
EMCS
2133, 2134
Αριθμοί Παραγγελία
MA876LL, MA877LL, MA878LL, BTO/CTO

iMac