iMac Core 2 duo Aluminium

iMac Core 2 duo Aluminium

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMCS
2133, 2134
Αριθμοί Παραγγελία
MA876LL, MA877LL, MA878LL, BTO/CTO

iMac