iMac Retina 5K, 27 ίντσες, 2020

iMac Retina 5K, 27 ίντσες, 2020

202020212022
20232024

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Codes
iMac20,1, iMac20,2
EMC
3442
Αριθμοί Παραγγελία
MXWT2xx/A, MXWU2xx/A, MXWV2xx/A

iMac