iMac Retina 5K, 27 ίντσες, 2017

iMac Retina 5K, 27 ίντσες, 2017

201720182019

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iMac18,3
EMC
3070
Αριθμοί Παραγγελία
- MNE92xx/A - MNE92xx/A - MNEA2xx/A - MNED2xx/A

iMac