iPad mini 4, Wi-Fi Only

iPad mini 4, Wi-Fi Only

201520162017
20182019

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iPad5,1
EMC
2824
Αριθμοί Παραγγελία
MK6K2xx/A, MK9H2xx/A, MK9P2xx/A, MK6L2xx/A, MK9J2xx/A, MK9Q2xx/A, MK6J2xx/A, MK9G2xx/A, MK9N2xx/A, MNY22xx/A, MNY32xx/A, MNY12xx/A

the small factor