iPad mini 4 (Wi-Fi Only)

iPad mini 4 (Wi-Fi Only)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1538
EMC
2824
Αριθμός παραγγελίας
MK6K2LL/A

the small factor