iPad mini 3 (Wi-Fi Only)

iPad mini 3 (Wi-Fi Only)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1599
EMC
2848
Αριθμός παραγγελίας
MGNV2LL/A

the small factor