iPad mini 4 (Wi-Fi/Cellular)

iPad mini 4 (Wi-Fi/Cellular)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1550
EMC
2825
Αριθμός παραγγελίας
MK872LL/A

the small factor