iPad mini 3, Wi-Fi/Cellular

iPad mini 3, Wi-Fi/Cellular

20142015

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iPad4,8
EMC
2849
Αριθμοί Παραγγελία
MH3F2xx/A, MH382xx/A, MH3M2xx/A, MH3G2xx/A, MH392xx/A, MH3N2xx/A, MH3E2xx/A, MH372xx/A, MH3L2xx/A

the small factor