iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular)

iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1600
EMC
2849
Αριθμός παραγγελίας
MH3F2LL/A

the small factor