iPad 4th Gen, Wi-Fi Only

iPad 4th Gen, Wi-Fi Only

201220132014

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iPad3,4
EMC
2604
Αριθμοί Παραγγελία
MD510xx/A, MD511xx/A, MD512xx/A, MD513xx/A, MD514xx/A, MD515xx/A, ME392xx/A, ME393xx/A

iPad : the classic models