iPad 4th Gen (Wi-Fi Only)

iPad 4th Gen (Wi-Fi Only)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1458
EMC
2604
Αριθμός παραγγελίας
MD510LL/A

iPad : the classic models