iPad 3rd Gen (Wi-Fi Only)

iPad 3rd Gen (Wi-Fi Only)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1416
EMC
2498
Αριθμός παραγγελίας
MC705LL/A

iPad : the classic models