iPad Air 2 Wi-Fi/Cellular

iPad Air 2 Wi-Fi/Cellular

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1567
EMC
2823
Αριθμός παραγγελίας
MH2V2LL/A

the thiner ones