iPad Air Wi-Fi/Cellular

iPad Air Wi-Fi/Cellular

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
2647
Αριθμοί Παραγγελία
ME991LL/A, MD785CH/A

the thiner ones