iPad Air 3 Wi-Fi/Cellular

iPad Air 3 Wi-Fi/Cellular

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
3316
Αριθμοί Παραγγελία
MV162LL/A, MV0E2B/A, MV0U2CH/A

the thiner ones