Apple TV (2nd Generation)

Apple TV (2nd Generation)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1378
EMC
2411
Αριθμός παραγγελίας
MC572LL/A
CPU Type
Apple A4