Apple TV (2nd Generation)

Apple TV (2nd Generation)

201020112012

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
AppleTV2,1
EMC
2411
Αριθμός παραγγελίας
MC572xx/A
CPU Type
Apple A4

Apple TV is this small box that can be connected to TV sets to access TV channels, movies, series, videos, music, podcasts, photos, video games ... Mac2sell provides you with the price of all used Apple TV models.