Apple TV (Original/1st Gen)

Apple TV (Original/1st Gen)

2007200820092010

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
AppleTV1,1
EMC
2123
Αριθμοί Παραγγελία
MA711xx/A, MB189xx/A
CPU Type
Pentium M

Apple TV is this small box that can be connected to TV sets to access TV channels, movies, series, videos, music, podcasts, photos, video games ... Mac2sell provides you with the price of all used Apple TV models.