iPod touch 7th Gen (2019)

iPod touch 7th Gen (2019)

2019202020212022

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
iPod9,1
3330
MVHV2xx/A

ipod