iPod touch 6th Gen (2015)

iPod touch 6th Gen (2015)

201520162017
20182019

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
iPod7,1
2899
MKH42xx/A

ipod