iPod touch 4th gen

iPod touch 4th gen

2010201120122013

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
iPod4,1
2407
Produktnumre
MC540xx/A, ME178xx/A

ipod