iPod touch 3rd Gen

iPod touch 3rd Gen

20092010

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
iPod3,1
EMC
2310
Produktnumre
MC008xx/A

ipod