iPod touch 3rd Gen

iPod touch 3rd Gen

20092010

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
iPod3,1
2310
MC008xx/A

ipod