iPod touch 2nd gen

iPod touch 2nd gen

200820092010

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
iPod2,1
Model nummers
A1288, A1319
EMC
2341
Produktnumre
MB528xx/A, MC086xx/A

ipod