iPod touch (Original/1st Gen)

iPod touch (Original/1st Gen)

20072008

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
iPod1,1
MA623xx/A

ipod