iPod mini

iPod mini

20042005

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
EMC
1984
Produktnumre
M9160xx/A, M9434xx/A, M9435xx/A, M9436xx/A, M9437xx/A

ipod