iPod 4th Gen (ClickWheel)

iPod 4th Gen (ClickWheel)

20042005

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
EMC
1995
Produktnumre
M9282xx/A, M9268xx/A

ipod