MacBook Pro Core i7, 15 inches, medio 2012

MacBook Pro Core i7, 15 inches, medio 2012

20122013

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
MacBookPro9,1
2556
Produktnumre
MD103xx/A, MD104xx/A, MD546xx/A

Macbook Pro