MacBook Pro 13 inches, 2011

MacBook Pro 13 inches, 2011

20112012

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
MacBookPro8,1
EMCS
2419, 2555
Produktnumre
MC700xx/A, MC724xx/A, MD313xx/A, MD314xx/A

Macbook Pro