MacBook Pro 14" 2021

MacBook Pro 14" 2021

202120222023

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
MacBookPro18,3, MacBookPro18,4
3650
Produktnumre
MKGR3xx/A, MKGT3xx/A, MKGP3xx/A, MKGQ3xx/A

Macbook Pro