MacBook Pro 16" 2021

MacBook Pro 16" 2021

202120222023

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
MacBookPro18,1, MacBookPro18,2
3651
Produktnumre
MK1E3xx/A, MK1H3xx/A, MK1F3xx/A, MK1A3xx/A, MK193xx/A, MK183xx/A

Macbook Pro