MacBook Pro 13" M1 (2020)

MacBook Pro 13" M1 (2020)

2020202120222023

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
MacBookPro17,1
3578
MYDA2xx/A
CPU type
Apple M1

Macbook Pro