MacBook Pro Core i7 Touch 15 inches, midt-2017

MacBook Pro Core i7 Touch 15 inches, midt-2017

20172018

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
MacBookPro14,3
3162
Produktnumre
MPTR2xx/A, MPTT2xx/A, BTO/CTO

Macbook Pro