MacBook Pro 13 inches, midt-2017

MacBook Pro 13 inches, midt-2017

201720182019

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
MacBookPro14,1
EMC
3164
Produktnumre
MPXQ2xx/A, BTO/CTO

Macbook Pro