MacBook Pro Core i7 DG 15 inches, midt-2015

MacBook Pro Core i7 DG 15 inches, midt-2015

20152016

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
MacBookPro11,5
2910
Produktnumre
MJLT2xx/A, MJLU2xx/A

Macbook Pro