MacBook Air 11 inches, medio 2012

MacBook Air 11 inches, medio 2012

20122013

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
MacBookAir5,1
EMC
2558
Produktnumre
MD223xx/A, MD845xx/A, MD224xx/A

Macbook Pro