MacBook Air 13 inches, medio 2011

MacBook Air 13 inches, medio 2011

20112012

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
MacBookAir4,2
EMC
2469
Produktnumre
MC965xx/A, MD226xx/A, MD508xx/A, MC966xx/A

Macbook Pro