MacBook Air 11 inches, medio 2011

MacBook Air 11 inches, medio 2011

20112012

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
MacBookAir4,1
2471
Produktnumre
MC968xx/A, MD214xx/A

Macbook Pro