iBook (2001)

iBook (2001)

20012002

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
PowerBook4,1
1875
Produktnumre
M7698xx/A, M8597xx/A, M8598xx/A
CPU type
PowerPC 750cx (G3)

iBook