Power Macintosh G5

Power Macintosh G5

20032004

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
PowerMac7,2
EMC
1969
Produktnumre
M9020xx/A, M9031xx/A, M9032xx/A, M9393xx/A

Power Mac G5