Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

200220032004

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
PowerMac3,6
EMCS
1914, 1914C
Produktnumre
M8787xx/A, M8689xx/A, M8573xx/A, M8839xx/A, M8840xx/A, M8841xx/A, M9145xx/A

Power Mac G4