Power Macintosh G4 (Digital Audio)

Power Macintosh G4 (Digital Audio)

2001

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
PowerMac3,4
1862
Produktnumre
M7627xx/A, M7688xx/A, M7945xx/A, M7681xx/A

Power Mac G4