Power Macintosh G4 (Gigabit)

Power Macintosh G4 (Gigabit)

20002001

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
PowerMac3,3
EMCS
1856, 1864
Produktnumre
M7891xx/A, M7892xx/A, M7893xx/A

Power Mac G4