Power Macintosh G4 (AGP)

Power Macintosh G4 (AGP)

19992000

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
PowerMac3,1
EMCS
1810/1843, 1843
Produktnumre
M7232xx/A, M7629xx/A, M7824xx/A, M7827xx/A
CPU type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4