Power Macintosh G4 (PCI)

Power Macintosh G4 (PCI)

1999

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
PowerMac1,2
EMC
1832
Produktnumre
M7631xx/A, M7826xx/A
CPU type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4