iMac Retina 4K, 21,5 inches, 2019

iMac Retina 4K, 21,5 inches, 2019

2019202020212022
20232024

Estimatet er ikke påvirket af dette svar.

Tekniske specifikationer

indført
Model Code
iMac19,2
EMC
3195
Produktnumre
MRT3xx/A, MRT4xx/A, MHK23xx/A

iMac