For Christmas, consider refurbished or used Apple products

iPad mini Wi-Fi/AT&T/GPS - 1st Gen

iPad mini Wi-Fi/AT&T/GPS - 1st Gen

2012201320142015

لا يتأثر التقدير بهذه الإجابة.

المواصفات التقنية

Introduced
iPad2,6
2608
Part Numbers
MD534xx/A, MD535xx/A, MD536xx/A, MD537xx/A, MD538xx/A, MD539xx/A, ME030xx/A, ME031xx/A, ME032xx/A, ME033xx/A, ME034xx/A, ME035xx/A, MF746xx/A, MF442xx/A, MF743xx/A

the small factor